TEKNİK BİLGİ

  • Akım (Amper),
  • Gerilim (Volt),
  • Görünen (Sanal) Güç (VA),
  • Aktif Güç(Watt),
  • Reaktif Güç (VAR),
  • Æ (Fi açısı),
  • CosÆ (Aktif Güç Çarpanı),
  • SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı),
  • TanÆ (Reaktif / Aktif Güç oranı),

Şimdi bunların ne anlama geldiklerini ve birbirlerine nasıl     dönüştüklerini inceleyeceğiz.
Akım (Amper)                  Pratik olarak, elektrik yükünün hareketine elektrik akımı      denir.                  Daha detaylı incelersek, iletken maddeye elektrik     uygulandığında, elektronlar negatif kutup(-)’tan pozitif kutup(+) yönüne     doğru hareket etmeye başlar. Bu harekete “Elektrik Akımı” denir.                  Birimi ise “Amper” ‘dir. “I” harfi ile gösterilir.
Gerilim (Volt)                  Elektrik akımının oluşabilmesi için, elektrik yüklü     taneciklerin kutupları arasında fark olması gerekir. Yüksek bir noktadan     aşağı bırakılan bir cisim nasıl aşağı düşüyor ise, elektrik akımı da     akabilmek için, benzer mantık ile potansiyel farka sahip olması gerekir.                  İşte bu farka “Gerilim” denir. Birimi “Volt”‘tur. “V” harfi ile     gösterilir.
Zahiri (Sanal) Güç (VA),                  Sistemden çekilen elektrik akımının, belli bir voltaj     değerindeki gücüne “Görünen (Sanal) Güç” denir.     Birimi VA (VoltAmper) dir. “S” harfi ile gösterilir.

S=I*V

Görünen (Sanal) güç , fazın akımı ile voltajının çarpımına eşittir.
Aktif Güç (Watt),                  Omik direnç üzerinden geçen elektrik akımının, belli bir voltaj     değerindeki gücüne “Aktif Güç” denir.     Birimi Watt’tır. “P” harfi ile gösterilir.

P=S*CosÆ

Aktif güç , fazın görünen gücü ile CosÆ     (Aktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.     Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,

P=I*V*CosÆ

Aktif güç, fazın akım, gerilim ve CosÆ     (Aktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.
Reaktif Güç (VAr)                  Bobin(Xl) ya da kapasitans(Xc) direnci üzerinden geçen elektrik     akımının, belli bir voltaj değerindeki gücüne “Reaktif Güç” denir.     Birimi VAr’dir. “Q” harfi ile gösterilir. Bobin etkisi ile oluşan reaktif     güce “İndüktif Güç” yani “+Q”, kapasitans etkisi ile oluşan reaktif güce “Kapasitif     Güç” yani “-Q” denir

Q=S*SinÆ

Reaktif Güç , fazın görünen gücü ile SinÆ     (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.     Görünen güç yerine akım ile gerilim çarpımını alırsak aktif güç,

Q=I*V*SinÆ

Reaktif güç, fazın akım, gerilim ve SinÆ     (Reaktif Güç Çarpanı) çarpımına eşittir.     Sinüs değeri, Cosinüs ve Tanjant değerlerinin çarpımına eşit olduğu     düşünülür ise

Q=I*V*CosÆ*TanÆ

Reaktif güç, fazın akım, gerilim, CosÆ     (Aktif Güç Çarpanı) ve TanÆ (Reaktif Gücün     Aktif güce oranı)’nın çarpımına eşittir.
Æ     Açısı              Çekilen görünen güç ile aktif güç arasındaki faz açısına “Æ”     denir. En ideal Æ açısı 0º’dir.
CosÆ     (Aktif Güç Çarpanı)                  Aktif Gücün, Görünen Güce Oranına “CosÆ”     denir. CosÆ ile görünen gücün çarpımı bize     aktif gücü verir. Bu neden ile CosÆ     değerine “Aktif Güç Çarpanı” da denir.

CosÆ=P/S

SinÆ     (Reaktif Güç Çarpanı)                  Reaktif Gücün, Görünen Güce Oranına “SinÆ”     denir. SinÆ ile görünen gücün çarpımı bize     reaktif gücü verir. Bu neden ile SinÆ     değerine “Reaktif Güç Çarpanı” da denir.

SinÆ=Q/S

TanÆ     (Reaktif/Aktif Güç Oranı)                  Reaktif Gücün, Aktif Güce Oranına “TanÆ”     denir. TanÆ ile aktif güç çarpımı bize     reaktif gücü verir. Sadece aktif güç ile TanÆ     değerini ya da görünen güç, CosÆ ve TanÆ     değerlerini biliyorsak ReaktifGücü bulabiliriz. Bu neden ile TanÆ     değerine “Reaktif/Aktif güç oranı” da denir.

TanÆ=Q/P


Comments are closed.